Juli:

9 Aleneste Gud i Himmerig

12 Lysets engel går med glans

15 Han kommer med sommer

18 Familie-sekstur (musik til folkedans)

21 Danmark, nu blunder den lyse nat

August:

9 Som en rejselysten flåde

12 Der står et slot i Vesterled

15 Klokken slår, tiden går

18 Giv mig, Gud, en salmetunge

21 Drømte mig en drøm i nat