Marts:

9 Gud ske tak   og lov

12 Den blå anemone

15 Greensleeves-variationer

18 Til vor lille gerning ud

21 Den lyse dag forgangen er

April:

9 Lovsynger Herren, min mund og mit indre

12 I Danmark er jeg født

15 A. Vivaldi: ”Forår”

18 Hil dig, Frelser og forsoner

21 Nu går solen sin vej