April:

9 Lovsynger Herren, min mund og mit indre

12 I Danmark er jeg født

15 A. Vivaldi: ”Forår”

18 Hil dig, Frelser og forsoner

21 Nu går solen sin vej

 

Maj:

9 Nu rinder solen op

12 Kom maj, du søde, milde

15 Herren strækker ud sin arm

18 Gak ud, min sjæl

21 Nu hviler mark og enge