Konstituering pr. 11. november 2017:


Menighedsrådsformand Søren Juul

Munkebakken 51, 4400 Kalundborg
Telefon 60 67 77 33. E-mail.
Forretningsudvalget, Klokkespil-udvalget, Økonomiudvalget, Kirke-& præstegårdsudvalget, Kirkegårdsbestyrelsen(formand), Valgbestyrelse (formand), Markedsføringsudvalget, Strategiudvalget, Koordinationsudvalget.

 


Næstformand og valgte kasserer Helle Christensen
Telefon 51 60 71 33, E-mail
Forretningsudvalget, Kor-& koncertudvalget (formand), Økonomiudvalget.

 


Kirkeværge Bjarne Mortensen
Telefon 53 62 24 51 ,E-mail
Kirke-& præstegårdsudvalget, Kirkegårdsbestyrelsen, Byggeudvalget, Økonomiudvalget, Kost og indkøbsudvalget.

 


Pia Pibenbring Hedegaard
Telefon: 21 29 92 42, E-mail

 


Ditlev Bache
Telefon.: 24 49 88 22 , E-mail
Formand for kor- & koncertudvalget samt formand for Byggeudvalget

 


Flemming Blarke
Telefon 28 87 20 50, E-mail
Redaktør af månedsblad, Markedsføringsudvalget, Valgbestyrelsen, Kost og indkøbsudvalget, Strategiudvalget
 

 

Hans Rørbech

Telefon 59 29 39 45, E-mail

Aktivitetsudvalget, Valgbestyrelsen, Sognemedhjælperudvalget.

 

Kontaktperson Anne E. Jensen

Telefon 51 50 65 55, E-mail

Økonomiudvalget

Jan Hyldal

Telefon 26 70 65 34, E-mail

Formand for Kirke -& præstegårdsudvalget, kirkegårdsbestyrelsen, byggeudvalget. 


Sognepræst Morten Pedersen
Kirkebogsførende
Torvet 7, 4400 Kalundborg
Telefon 59 51 03 01. E-mail
Aktivitetsudvalget, Økonomiudvalget, Markedsføringsudvalget, Byggeudvalget , Klokkespil udvalget, Sognemedhjælper udvalget, Koordinationsudvalget.

 


BYGNINGSKYNDIG:
Theo Kristensen
Telefon 21 72 99 33, E-mail
Byggeudvalget.