Kirketjener/kordegnevikar: Annemette Jensen
Telf.: 40 73 63 20

E-mail:  annje@km.dk

Vedrørende brug af Kirkeladen henvises til kirketjeneren.

 

 

 

Pedel: Bo Mattisson

E-mail : mattisson03@live.dk

 


Kirketjener/kordegn ved højmesse: Gorm Dalsgaard

E-mail: byportensyv@ka-net.dk

 


Organist og korleder, klokkenist: Christian Fogh Hauskov
Telf.: 26 13 60 95 E-mail: c.hauskov@gmail.com

Kor- og koncertudvalget

 

Sanger og medkorleder: Helle Qvist Kongshavn

e-mail: hqn@mail.dk

Kor- og koncertudvalget

 

Sognemedhjælper Pia Bak

e-mail: piabak79@yahoo.com

Tlf. 50348183

 

 

Kirkens personalehåndbog.