Søndag d. 1. november 2020, Kl. 10:00 til kl. 11:00
Allehelgensgudstjeneste kl. 10 v/AR og MP
Medvirkende
Annika Rasmussen og Morten Pedersen